Çocuklarda İlk Ortodontik Muayene Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocukların 6-7 yaşlarındayken ortodontik muayenesi çene ve diş gelişimindeki problemlerin teşhis edilmesi açısından önemlidir. Bazı problemlerin erken teşhisi, tedavileri kolaylaştırabilmektedir.

Koruyucu ortodontik tedavilerle, anomalinin meydana gelmesi önlenebilir eğer oluşması engellenememişse, erken dönemde teşhis edilen bir anomali durdurularak ortaya çıkması engellenir.

Erken süt dişi kayıpları sonrası bu dişlerin boşluklarının korunması, ileride oluşabilecek yer darlığının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca sağlam dişlerin çiğneyici yüzeylerinin koruyucu dolu maddeleri ile örtülmesi dişlerin çürüme riskini azaltacaktır.

Önleyeci ortodontik tedavilerle Parmak veya dil emme alışkanlıklarının erken dönemde durdurulması anomalinin ortaya çıkmasına engel olacaktır.